Allt om handarbete

Skapa framtidens förmågor

Handarbete är en konstform som förhoppningsvis inte kommer att dö ut, men troligtvis intressera allt färre. Från att tidigare ha varit obligatoriska kunskaper är det inte längre lika självklart att dagens barn kommer att lära sig några av de olika formerna av handarbete. Detta är delvis förståeligt eftersom att det idag är helt andra förmågor och skickligheter som kommer att efterfrågas ute på arbetsmarknaden och i andra delar av livet. Handarbetet blir en avkopplande hobby vid sidan av allt annat istället för en syssla som man faktiskt kan livnära sig på.

För att ens barn ska bli duktiga på handarbete även i framtiden kan det därför krävas att man låter dem träna upp fingermotoriken redan från liten ålder. Lego och andra leksaker som kräver lite piller kan vara ett bra sätt att träna upp den fingermotorik som man kan ha användning för senare i livet. För även om vi alla måste acceptera att handarbetet aldrig kommer att få en så stor plats som tidigare, så kan det fortfarande vara en avkopplande bisyssla för många. Kanske är det just handarbetet som kommer kunna få oss att stressa av i det höga tempot. På så sätt kan man redan med Lego som liten börja bygga upp förmågan att hitta saker i livet som får en att bli mindre stressad till skillnad mot allt annat.